کانتراکچر دوپویترن (Dupuytren's contracture) یا جمع شدگی دوپویترن عبارت است از ضخیم شدن و کوتاهی فاشیای کف دست (Palmar fascia) یا فاشیای کف پا (Plantar fascia). در بافت فاشیا به تدریج حالت طنابی و گره دار ایجاد می شود. با پیشرفت بیماری، انگشتان نیز درگیر شده و خم می گردند. شیوع کانتراکچر دوپویترن در مردان بیشتر از زنان است.
نام های دیگر 

* Dupuytren's disease

*Palmar fibromatosis

*Morbus dupuytren

علل

علت بیماری مشخص نیست ولی عوامل زیر ممکن است در روند بیماری نقش داشته باشند:

*وراثت

*نژاد

*مصرف الکل

*مصرف سیگار

*دیابت

*سل ریوی

*تشنج یا صرع

نشانه ها و علایم

*عدم گزارش درد

*وجود فاشیای ضخیم به هنگام لمس که حالت طنابی و گره ای دارد

*معمولا پیشرفت بیماری تدریجی بوده و تغییر شکل انگشتان در طی زمان بدتر می شود

*حالت فلکسوری یا خم شدن انگشتان با شیوع بیشتر در انگشتان حلقه و کوچک (انگشتان چهارم و پنجم)

درمان

*درمان غیر جراحی در مواردی که پیشرفت بیماری بسیار کند است (شامل امواج اولتراسوند، فریکشن ماساژ و موبیلیزاسیون مفاصل بدون کشش فاشیا)

*درمان جراحی و مراقبت های پس از عمل که درارتباط با موارد زیر است:

**برداشتن فاشیا به صورت ناکامل یا کامل

**استفاده از اسپلینت

**فیزیوتراپی

در برخی بیماران ممکن است عمل جراحی همراه با پیوندهای پوستی یا آمپوتاسیون انگشت درگیر صورت گیرد. آمپوتاسیون یا قطع انگشت مبتلا هنگامی انجام می گیرد که امکان اصلاح دست به علت تغییرشکل شدید وجود ندارد.