فلج مغزی در کودکان و بزرگسالان: درمان با فیزیوتراپی و تمرینات توانبخشی

Cerebral Palsy

فلج مغزی یک اصطلاح عمومی است که برای تشریح برخی مشکلات عصبی که می تواند بر وضعیت حرکتی فرد و هماهنگی اندام ها تاثیر داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. فلج مغزی (CP) یک نارسایی است که می تواند بر وضعیت عضله، حرکت های آن، و نیز مهارت های فرد (توانایی حرکت دادن هماهنگ اعضا با یک هدف مشخص) تاثیر گذارد.

فلج مغزی معمولاً در نتیجه آسیب دیدگی مغزی قبل یا پس از تولد فرزند یا در طول ۳ تا ۵ سال اول زندگی کودک ایجاد می شود. علاوه بر این، فلج مغزی می تواند سایر مشکلات همچون نقص در وضعیت بینایی، شنوایی، صحبت کردن، و نیز یادگیری را برای فرد به همراه داشته باشد. هیچ درمان مشخصی برای فلج مغزی وجود ندارد، اما روش های درمانی خاص همچون فیزیوتراپی می تواند به کودکانی که دچار این مشکل شده اند، کمک موثر نماید.