بیوفیدبک درمانی 

بیوفیدبک روشی است برای آگاهی یافتن نسبت به بسیاری از معیار های فیزیولوژی مهم بدن . با استفاده از این دستگا هها و با ارائه اطلاعاتی از فعالیت های  سیستم های بدن خود ، این توان را به ما می دهد تا آنها را به سمت الگوهای مطلوب پیش ببریم.این روش  به   فرد می آموزد که پاسخ های مشخصی دربدن خود را کنترل کند  تا درد  وی کاهش یابد

 متخصصان طب فیزیکی از بیوفیدبک برای کمک به درمان درد و تقویت تصویری بازیابی توان حرکتی در بیماران اسکلتی عضلانی از جمله کمردرد و  درمان  سکته مغزی یا صدمات مغزی ناشی از تصادفات  استفاده می نمایند

در این روش با بکارگیری ابزارهای الکترونیکی اطلاعاتی را در مورد اعصاب و عضلات و فعالیت های خودموختار بدن اندازگیری و پردازش می شود و به صورت فیدبک صوتی یا تصویری به بیمار و پزشک وی نشان می دهد. با بکارگیری ابزارهای الکترونیکی اطلاعاتی را در مورد اعصاب و عضلات و فعالیت های خودموختار بدن اندازگیری و پردازش می کند و در قالب فیدبک صوتی یا تصویری به بیمار و پزشک معالج وی نشان می دهد بیوفیدبک به بیماران کمک می کند تا آگاهی بیشتری از اعمال خودمختار بدن بدست آورند و کنترل ارادی خود را افزایش دهند. با استفاده از فیدبک های صوتی و تصویری فرد می تواند کنترل بهتری بر روی عملکرد بدنش بیابد اثر گذاری این تکنیک از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

بیوفیدبک درمانی 

ما به صورت ذاتی از بیوفیدبک در زندگی خود بهره می گیریم مثلا در دویدن وقتی احساس اسیب در زانو یا مچ پا و حتی پهلو خود می کنیم سرعت خود را کاهش می دهیم، در حقیقت به یک پیام بیولوژیک پاسخ می دهیم.  فرد می تواند به کمک تمرین و با استفاده از این تکنیک و با استفتده از سیستم عصبی خود اگاه و تحت کنترل انسان روی سیستم عصبی و قسمتهایی که  زمانی تصور میشد

تحت کنترلمان نیست  تاثیر بگزارد.

کارکرد بیوفیدبک

بیوفیدبک اطلاعاتی از فعالیت های بیولوژیک ویژه ای که در دسترس مغز است را فراهم می سازد. هنگامی که مغز اطلاعاتی درباره خود و بدن (از قبیل اینکه چه طور به استرس واکنش نشان می دهد و چطور می تواند به وضع آرامش بازگردد) دریافت می کند، می تواند از این اطلاعات برای بازگشت بدن به حالت تعادل استفاده کند