سندرم دکوروین (De Quervain's syndrome) عبارت است التهاب و ضخیم شدن غلاف مشترک تاندون دورکننده بلند شست (Abductor pollicis longus) و تاندون بازکننده کوتاه شست (Extensor pollicis brevis) در ناحیه مچ دست. التهاب و ضخیم شدگی در غلاف مشترک این دو تاندون منجربه تنگ شدن آن می گردد که این خود می تواند باعث اختلال در حرکت تاندون ها شده، به طوری که به تدریج تاندون ها نیز درگیر می شوند. شیوع این سندرم در خانم ها به نسبت زیادی بیشتر از آقایان است.

تصویر زیر:

 

نام های دیگر

 *De Quervain's Tenovaginitis

*De Quervain's tenosynovitis

*De Quervain's stenosing tenovaginitis

علل

برخی از عواملی که ممکن است در ایجاد سندرم دکوروین نقش داشته باشند عبارتنداز:

*فعالیت های تکراری در حرکات شست

*شکستگی در قسمت انتهایی استخوان رادیوس

*آرتریت روماتویید

علایم و نشانه ها

*درد و حساسیت در ناحیه تحتانی استخوان رادیوس در مسیر تاندون های درگیر (خارج زایده استیلویید رادیوس)

*درد ممکن است به طرف ساعد یا انگشت شست نیز انتشار پیدا کند

*تشدید درد به هنگام استفاده زیاد از شست

*احتمال وجود یک برجستگی کوچک و حساس در نزدیکی بالای مفصل مچ دست

*دردناک بودن حرکت اکستانسیون و ابداکسیون مقاومتی شست

درمان

درمان سندرم دکوروین ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:

*استراحت

*تعدیل فعالیت های روزمره جهت کاهش فشار به غلاف مشترک تاندون ها و تاندون های درگیر

*استفاده از اسپلینت جهت محدود کردن حرکت شست

*تزریقات استروییدی

*فیزیوتراپی

*جراحی جهت بازکردن غلاف مشترک تاندون های درگیر

تصویری از تیپ زدن برای این سندروم