انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر (Trigger finger) یا شست ماشه ای (Trigger thumb) عبارت است از التهاب و ضخیم شدن غلاف فیبروزی (Fibrous sheath) تاندون های فلکسوری (خم کننده) در قاعده انگشت (یعنی در A1 pulley). بنابراین در انگشت ماشه ای یک تنگی در  مجرای تاندون در قاعده انگشت اتفاق می افتد. در این اختلال، بیمار در خم کردن انگشت یا صاف کردن انگشت مبتلا مشکل دارد.

تصویر زیر:

 

 

در نوع اکتسابی بیشتر انگشتان میانی و چهارم درگیر می شوند ولی در نوع مادرزادی در اغلب موارد، انگشت شست مبتلا می گردد. تریگر فینگر همچنین در زنان بیش از مردان ایجاد می گردد.

تاندون های خم کننده انگشتان در انگشت دارای دو نوع غلاف تاندون (Tendon sheath) هستند:

*غلاف سینوویال (Synovial sheath) یا تنوسینوویوم (Tenosynovium)

*غلاف لیفی (Fibrous sheath) به عنوان قرقره

 

غلاف لیفی که به عنوان قرقره (Pulley) شناخته می شود، شامل دو نوع است:

*قسمت حلقوی (Annular part) یا قرقره حلقوی (Annular pulley)

*قسمت متقاطع (Cruciform part) یا قرقره متقاطع (Cruciform pulley)

نام های دیگر انگشت ماشه ای (شست ماشه ای)

 *Digital tenovaginitis stenosans

*Trigger digit

*Stenosing tenosynovitis

*Stenosing tendovaginitis

علل

علت انگشت ماشه ای به طور دقیق شناخته نشده است ولی عوامل زیر ممکن است در ایجاد آن نقش داشته باشند:

*بیماری روماتیسمی (مانند آرتریت روماتویید، نقرس)

*فعالیت های تکراری انگشتان

*تروما یا ضربه

*له شدگی تاندون های خم کننده به هنگام ترمیم

*تورم موضعی در تاندون های فلکسوری انگشتان

*دیابت

*هیپوتیروییدی

*عوامل عفونی (مثلا ابتلا به سل)

*سارکوییدوز

*وجود جسم آزاد (Loose body) در مفصل متاکارپوفالانژیال

*وضعیت غیرطبیعی ساختار انگشت

علایم و نشانه ها

در انگشت ماشه ای، درگیری در A1 pulley است که باعث التهاب و ضخیم شدن آن می گردد. این پدیده سبب می شود که حرکت تاندون مربوطه در قرقره مختل شده، به نحوی که بیمار در خم کردن انگشت یا صاف کردن آن پس از خم کردن دچار مشکل می گردد (قفل شدگی انگشتان). به تدریج تاندون نیز در ناحیه پروگزیمال غلاف لیفی ضخیم و ملتهب، درگیر می شود که باعث التهاب و گره دار شدن تاندون می گردد. بنابراین بیمار در باز کردن انگشت مشکل پیدا می کند و معمولا در طی عمل باز کردن انگشت (اکستانسیون) با صدایی همراه می گردد (Snapping). ممکن است ناحیه آسیب در لمس دردناک باشد.

درمان

درمان ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:

*تعدیل فعالیت های روزمره

*استفاده از اسپلینت

*تزریق استروییدی در ناحیه

*جراحی جهت باز کردن غلاف لیفی تاندون یا قرقره درگیر


منبع وبلاک فیزوتراپیست برزکار